Belasting op kerstpakketten

Het hangt van de soort producten in het kerstpakket af hoeveel belasting u betaalt. Voor foodproducten (en non-alcoholische producten) geldt een belastingspercentage van 6%. Op non-food producten en alcoholische producten is een belastingspercentage van 21% van toepassing. Als het kerstpakket van uw keuze bijvoorbeeld voor de helft uit voedingswaren bestaat en voor de andere helft uit andere producten, betaalt u gedeeltelijk 6% en voor het andere deel geldt dan de 21%.

Kerstpakketten en eindheffing

Op alle kerstpakketten die u koopt, geldt een eindheffing. Voor kerstpakketten onder de 70 euro is er voor 2012 een eindheffing van 20% vastgesteld. Voor kerstpakketten van boven de 70 euro gelden er andere eindheffingen. De precieze hoogte van de eindheffing voor een kerstpakket van boven de 70 euro hangt o.a. af van het jaarloon van de werknemer waaraan u het pakket cadeau wilt doen.

Kerstpakketten belastingvrij schenken

Kerstpakketten die incl. btw tot maximaal 70 euro kosten, kunnen belastingvrij aan uw werknemers worden gegeven. Hiervoor gelden de voorwaarden dat het geschenk geen recht van de werknemer mag zijn (het geschenk moet dus wel echt een cadeau zijn) en dat het een kerstgeschenk in natura moet zijn (er mag dus geen geld als geschenk worden gegeven). Denk er wel aan dat u voor een kerstpakket van onder de 70 euro wel een eindheffing (20%) moet betalen.


HSG Nederland B.V.
De Run 4401, 5503 LS, Veldhoven

KvK: 17119223
BTW: NL8153.11.989.B01